Sera verimlendirme ve iklimlendirme uygulamaları kapsamında nemlendirme sistemleri mahsul verimi ve yapı işleyişi açısından büyük önem taşır. Firmamız yüksek basınç sera nemlendirme sistemleri kurmaktadır.

Yüksek Basınç Nemlendirme: Ortama püskürtülecek su miktarı; seranın hacmine, bulunduğu coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre belirlenen en yüksek sıcaklık ve en düşük nem oranı esas alınarak istenilen nem oranına göre psikometrik diyagram kullanılarak hesaplanır.

Sisleme nozülünden püskürtülen su zerreciklerinin, buharlaşma sonucu havanın ısısını alarak; 15 ºC ye kadar ısı düşmesi sağlanabilmektedir. İstenilen nem değerine göre havanın nemi %95’lere kadar çıkabilmekte veya nemli hava dışarı atılarak ortamın serinletilmesi sürdürülebilmektedir. Düşen sıcaklıkla birlikte; çalışma ortamı ve bitkinin yetişmesi için daha uygun şartlar oluşturulduğundan fire oranları azalmakta ve verimlilik artmaktadır.

Bir Cevap Yazın